My Basket
Rs.150.00
Fauji Barley Porridge (250gm)
Rs.345.00
Fauji Choco Cups (250gm)
Rs.130.00
Rs.130.00
Fauji Corn Flakes
Rs.250.00
Fauji Wheat Flakes (250gm)
Rs.80.00
Fauji Wheat Porridge
Rs.280.00
Rs.280.00
Horlicks 200g
Rs.580.00
Rs.580.00
Horlicks 500g
Rs.550.00
Kellogg’s Chocos (375gm)
Rs.580.00
Kellogg’s Corn Flakes 
Rs.390.00
Kellogg’s Corn flakes flvr (300gm)
Rs.750.00
Kellogg’s Crunchy Nut (500gm)
Rs.750.00
Kellogg’s Frosties (500gm)